Valodas

Teksta izmērs

Current Size: 100%

Jūs atrodaties šeit

Jaunumi

Jūnijs 12, 2015

Rīgā Austrumeiropas, Kaukāza un Centrālāzijas (EECCA) valstu* augsta līmeņa seminārā statistikas jomā diskutēja par izstrādāto vienotā statistikas likuma projektu. Likums stiprinās EECCA valstu statistikas iestāžu institucionālo neatkarību, oficiālās statistikas objektivitāti, kā arī atbilstību ANO oficiālās statistikas pamatprincipiem un Eiropas Statistikas prakses kodeksam. Likuma izstrādē piedalījās Eurostat, ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un EECCA valstu statistikas iestāžu pārstāvji.

Maijs 13, 2015

29. aprīlī Briselē notika ceturtā Eiropas Savienības (ES) Padomes Statistikas darba grupas sanāksme Latvijas prezidentūras laikā, kuras gaitā tika izskatīti dalībvalstu priekšlikumi Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektam par saskaņoto patēriņa cenu indeksu[1].

Regulas projektu par saskaņoto cenu indeksu Komisija iesniedza ES Padomei  2014. gada 9. decembrī un Latvijas prezidentūras laikā tika sākta tās izskatīšana.  Regulas projekts tika apspriests iepriekšējās divās sanāksmēs 18. februārī un 19. martā.

Marts 24, 2015

17. martā notika Eiropas Savienības (ES) Padomes Statistikas darba grupas sanāksme, kurā tika diskutēts par maksājumu bilances  regulas projektu[1] un harmonizēto patēriņa cenu indeksu regulas projektu[2].

Lapas

Reklāmkarogi